Bất cứ ai khi sở hữu ý định buôn bán và mở một cửa hàng, quán ăn hay bất cứ hoạt động nào liên quan đến việc phục vụ ăn uống thì vững chắc sẽ sắm hiểu